1997-2024, 27 let na koncertních pódiích...

     Štěpán Graffe (1. housle) je absolventem Konzervatoře Brno (MgA. Jiří Besperát) a HF JAMU (ve třídě prof. R. Šťastného).
Od roku 1997 je primáriem Graffova kvarteta, se kterým koncertoval na pódiích koncertních sálů třech světadílů (opakovaně Dvořákova síň pražského Rudolfina, Spivey Hall v americké Atlantě, Chicago Chamber Music Society atd.) a na významných hudebních festivalech (např. Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Moravský podzim ad.). Je rovněž uměleckým vedoucím komorního orchestru Ars Collegium, se kterým vystoupil na mnoha koncertech doma i v zahraničí rovněž jako sólista (například dvě turné po Španělsku). Se svou manželkou Magdalenou četně koncertuje v houslovém DUO LYRICO, také s tímto souborem vedle koncertní činnosti v České republice vystupoval ve Finsku, Norsku či Itálii. Při sólových recitálech spolupracuje s předním českým klavíristou Igorem Ardaševem.
Od roku 2009 vyučuje hru na housle na Konzervatoři Brno, od roku 2014 je uměleckým vedoucím vzdělávacího cyklu Smyčcové soboty a Brněnských smyčcových kurzů. Od roku 2010 působí také na Mezinárodních interpretačních kurzech L. Janáčka a B. Martinů v Turnově. Je pravidelně zván do odborných porot houslových soutěží, v posledních letech předsedal porotám Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace a mezinárodní soutěže O cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně. Od roku 2014 je také dramaturgem uměleckého cyklu VOX IMAGINIS v Brně.

Více informací naleznete: Z D E


Copyright © 2002-2024 GRAFFE QUARTET BRNO; Aktualizováno: Březen 2024